Novi projekt „IZVOR ZNANJA“

Udruga Sv. Martin Pisarovina, kao vodeći lokalni OCD u korištenju ESI fondova i u najužoj suradnji s Općinom Pisarovina, lokalnim ustanovama za osnovnoškolski ( Osnovna škola Vladimir Nazor: https://osvnazor-pisarovina.hr/ ) i predškolski (Dječji vrtić Potočić: http://www.dv-potocic.hr/index.html ) odgoj i obrazovanje, zajedno s još 3 lokalne udruge u kulturi ( KUD „Bratinečko srce“ Bratina: http://www.kud-bratinecko-srce.hr/ , KUD „Vrhovje“ župe Dubranec: https://hr-hr.facebook.com/kudvrhovje/ i KUD „Magdalena“ Donja Kupčina: https://hr-hr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/KUD-Magdalena-Donja-Kup%C4%8Dina-1738451759738660/ ) i 1 CLLD-organizacijom za ruralni razvoj (LAG Vallis Colapis: https://leader.vallis-colapis.hr/ ) pokreće projekt revitalizacije prostora u javnom vlasništvu u svrhu pokretanja društvenog života u ruralnoj zajednici te unapređenje kapaciteta lokalnih OCD-ova.

Cilj projekta je osnažiti postojeće javno-civilno partnerstvo i uhodanu praksu sudjelovanja OCD-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donošenju odluka u Općini Pisarovina kroz širenje raspona socijalnih, kulturnih, obrazovnih i gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru uz unaprjeđenje kapaciteta OCD-ova.

Kao partner na projektu vrijednom 1.991.318,90 kuna, Općina Pisarovina ustupa prostor „Stare škole“ kao mjesto održavanja širokog spektra radionica, a sve u svrhu poticanja ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te održivog razvoja i zaštite okoliša kroz poticanje i unaprjeđenje učinkovitih ljudskih resursa. S obzirom na ukazanu potrebu za pokretanjem sadržaja za unaprjeđenje vještina za nastup na tržištu rada kao i potrebu pokretanja šireg spektra raspona aktivnosti za djecu, starije i osobe s posebnim potrebama, izniklo je ovo partnerstvo. Stoga će se, kroz period od dvije godine, u prostoru „Stare škole“ održati 20 različitih projektnih aktivnosti u obliku radionica, javnih tribina i ostalih aktivnosti različitih trajanja i ciljanih skupina.

Potpisnici ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020., uz Udrugu Sv. Martin Pisarovina su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Bespovratna sredstva u iznosu od 1.991.318,90 kuna osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).