Upis djece u dječji vrtić u ped.godinu 2020/21

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/21

Zahtjevi za upis primat će se od 18.05.2020. do zaključno 05.06.2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

  • 10-satni redovni program
  • program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina (uz prethodan dogovor telefonom, zbog aktualnih protuepidemijskih mjera) na web stranici vrtića www.dv-potocic.eu  ili web stranici Općine www.pisarovina.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju navedenu u upisnom obrascu.

 Vrtić će osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađivati u svrhu provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, na osnovi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina, a u skladu s Općom Uredbom (EU) o zaštiti podataka (GDPR).

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 12.06.2020. godine. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

 

Pisarovina, 15.05.2020.                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća:  Mladen Jakolić