Otvoren 4. LAG Natječaj „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Otvoren 4. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ sukladan TO 6.1.1. IZ PRR RH 2014.- 2020.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. “Potpora mladim poljoprivrednicima” sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.111.875,00 HRK.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 370.625,00 HRK.
Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik mora imati prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a Vallis Colapis koji obuhvaća područja gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

Mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014, te mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU i operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika u uredu podružnice LAG-a (Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac) održavat će se individualne konzultacije, radnim danom u razdoblju od 10. do 17. siječnja 2020. godine od 10 – 14 sati. Za individualna savjetovanja potrebno se prethodno najaviti putem e-pošte na adresu: projekti@vallis-colapis.hr.
Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korinici mogu postavljati isključivo putem web forme Pitanja i odgovori na mrežnoj stranici www.leader.vallis-colapis.hr u razdoblju od 13. prosinca 2019. godine do 19. siječnja 2020. godine.
Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.leader.vallis-colapis.hr i ažurirani periodično, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od zaprimanja pojedinog upita.

Stručna služba LAG-a održati će informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje.
Raspored održavanja informativnih radionica uskoro će biti objavljen.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 20.01.2020. – 24.02.2020.

Sve detalje o ovom natječaju možete pogledati ovdje.

 

Preuzeto sa leader.vallis-colapis.hr