• foto5
  • foto8
  • foto2
  • foto6
  • foto1
  • foto4
  • foto7
  • foto3

Projekt Žeravinec sufinanciran sredstvima EU.pdf

Vode Pisarovina d.o.o. počele su sa izradom kućnih kanalizacijskih priključaka. Trenutno je u toku spajanje korisnika u centru Pisarovine koji se nalaze uz izgrađeni glavni kolektor. Svi stanovnici koji se nalaze uz trasu kolektora i imaju mogućnost priključenja biti će obaviješteni o daljnjem tijeku radova. Cijena pojedinog priključka se formira na temelju stvarno izvedenih radova. Prosječna cijena priključka na ovoj dionici je 6.500,00 kn.

Vode Pisarovina d.o.o.

WP 20150529 009 WP 20150529 001

WP 20150529 002 WP 20150529 003

WP 20150529 004 WP 20150529 005

WP 20150529 005 WP 20150529 008

WP 20150529 006