• foto1
  • foto8
  • foto4
  • foto7
  • foto6
  • foto3
  • foto2
  • foto5

Vode Pisarovina d.o.o.

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Vode Pisarovina d.o.o. je novoosnovano trgovačko društvo registrirano za obavljanje poslova  opskrbu vodom te skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda. Društvo je u započelo sa radom 16. travnja 2014. godine.

Društvo upravlja vodoopskrbnim sustavom općine Pisarovina. Sustav se sastoji od dva bunara, postrojenja za tretman pitke vode, vodospreme, magistralne i sekundarne vodovodne mreže. Cijeli sustav je novije gradnje, visoke kvalitete i rastućih kapaciteta isporuke kvalitetne pitke vode potrošačima. Društvo je u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe kućanstava i industrije na području općine Pisarovina.

Buduća ulaganja predviđaju unapređenje automatskog i daljinskog upravljanja sustavom što će u konačnici dovesti do optimalnog režima rada, nadzora nad dnevnim operacijama sustava i smanjenja utroška energije.

Društvo je ovlašteno za sve poslove vezane za sustav, uključujući izradu novih priključaka i naplatu potrošene vode.