• foto2
 • foto6
 • foto3
 • foto1
 • foto8
 • foto5
 • foto4
 • foto7

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.), načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (čl. 7.), načelu jednakosti (čl. 8.), načelu raspolaganja informacijom (čl. 9.) i načelu međusobnog poštovanja i suradnje (čl.9.a) te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pisarovina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Pisarovina:

 • Pisanim putem na adresu:
  Turistička zajednica općine Pisarovina
  Službenik za informiranje
  I. G. Kovačića 2
  10451 Pisarovina
 • Putem elektroničke pošte:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefonom:
  + 385 01 6291 044  – Službenik za informiranje Turističke zajednice općine Pisarovina

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu općine Pisarovina je direktorica Ivanka Rogić.

Obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje:

Zakoni i propisi

Ponovna uporaba informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama