Boravišna pristojba

 

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, 2.1.2019.

 

Obavijest o vođenju popisa gostiju.pdf, 3.3.2017.

Poštovani iznajmljivači,

obavještavamo vas o bitnijim zakonskim obvezama i novostima u 2016. godini kako biste u skladu s navedenim ispunili vlastite obveze na naše obostrano zadovoljstvo.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Sustav eVisitor služit će prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te će biti dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu imat će više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300- tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Prijava i odjava Vaših gostiju više nije moguća putem web stranice www.prijavaturista.com, kao ni prijava gostiju u turističkim uredima putem tiskanih prijavnica – Obrazac 1 i Obrazac 8a, već isključivo putem sustava eVisitor od 01. siječnja 2016. godine na linku: https://www.evisitor.hr/

Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti mailom ili osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i presliku osobne iskaznice vlasnika objekta (osobe na koju glasi Rješenje).

Nastavno na gore navedene novosti, Više informacija o sustavu možete pronaći na slijedećem LINK–u.

BORAVIŠNA PRISTOJBA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica koju koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je svrstano naselje i o razdoblju sezone. Glavna sezona za područje Općine Pisarovina je od 01.01. do 31.12.

Prijava Turističkoj zajednici mora se izvršiti u roku od 24h po dolasku, te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak.

Temeljem Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, visina boravišne pristojbe utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Visina boravišne pristojbe u kunama po osobi i noćenju:

Razred turističkog mjesta:

C – Pisarovina 7,00 kn

D – ostala područja općine Pisarovina (D. Kupčina, Gradec Pokupski, Lijevo Sredičko, Dvoranci, Selsko Brdo, Lučelnica, Bratina, Bregana Pisarovinska) 5,00 kn

Boravišnu pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),

3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,

4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,

5. vlasnik plovila, koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,

3. sudionici školskih paket-aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,

4. sezonski radnici,

5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,

6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,

7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,

8. osobe koje uslugu noćenja koriste u sklopu ostvarivanja programa socijalne skrbi,

9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 ‒ 18 godina starosti,

2. osobe od 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, a imaju više od 4 osnovna kreveta u dvije sobe ili 4 kreveta u 2 apartmana, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki osnovni krevet koji se koristi za pružanje usluga smještaja. Na pomoćne krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Puašalni iznos boravišne pristojbe u kunama po svakom osnovnom krevetu:

Razred tur. mjesta     Koef.          Iznos/krevet

C                                 0,70             241,50

D                                 0,60             172,50

Osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu, a imaju do 4 kreveta u dvije sobe ili jednom apartmanu, iznos boravišne pristojbe mogu platiti ili paušalno ili istodobno s naplatom pružene usluge noćenja.

VLASNICI KUĆE ILI STANA ZA ODMOR KOJI NIJE SMJEŠTAJNI OBJEKT, ZA SVE OSOBE KOJE NOĆE U TOJ KUĆI ILI STANU - upute za prijavu u sustav eVisitor.pdf

Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor, osim ranije navedenih koji po Zakonu nisu obveznici plaćanja BP, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju ili paušalno. Paušalni iznos boravišne pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti Turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Boravišna pristojba za vlasnike i članove njegove uže obitelji može se plaćati po danima noćenja ili paušalno:

Razred tur. mjesta        Iznos po danima,     Paušalno za dva člana    Za svakog sljedećeg člana

                                      po osobi                  po osobi                        po osobi

                C                        1,5                          40,00                         15,00

                D                        1,2                          30,00                         12,00

Plaćanje boravišne pristojbe za prijatelje koji noće kod vlasnika kuće ili stana za odmor:

Razred tur. mjesta           Iznos po danima, po osobi           

 C                                              7,00                                

 D                                              5,00                                

PRAVNE OSOBE ILI OBRTI

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, boravišnu pristojbu plaćaju pravnoj osobi s kojom su dogovorile uslugu, po svakom ostvarenom noćenju. Pravna je osoba obvezna boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu.

RAČUN ZA PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Primatelj: TZ Općine Pisarovina

Broj računa: HR6610010051733104742

Model: 67

Poz.na broj: OIB uplatitelja (vlasnik kuće, iznajmljivač, pravna osoba)– sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe

Evidenciju plaćanja boravišne pristojbe vodi Turistička zajednica, a imate li dodatnih pitanja, Turistički ured stoji vam na raspolaganju.

Linkovi:

ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU

NAREDBA O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE

NADZOR OBRAČUNA I NAPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE.pdf