• foto5
 • foto8
 • foto2
 • foto6
 • foto7
 • foto1
 • foto4
 • foto3

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

     DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“

     VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića "Potočić Pisarovina“ dana 08.08.2016. donosi

ODLUKU

ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme na godinu dana

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 • Životopis,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je do 19.08.2016.godine . Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                              

                                                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                                          Mladen Jakolić