• foto6
  • foto8
  • foto2
  • foto4
  • foto3
  • foto7
  • foto1
  • foto5

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Na temelju Članka1. a i 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ upućuje JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJEM VRTIĆU U PEDAGOŠKOJ GODINI 2014/15 Zahtjevi za upis u program predškole primat će se 23.09. 2014. do 30.09. 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, svakog radnog dan u vremenu od 8,00 do 16,00 sati. Zahtjeve za upis obavezni su podnijeti roditelji djece u godini pred polazak u školu koji imaju prebivalište na području Općine Pisarovina: za djecu koja do 1. rujna 2014. godine navršavaju 5,5 godina, odnosno koja do 31.03.2015. godine navršavaju 6 godina. Djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici romske manjine mogu se u program predškole uključiti dvije godine prije polaska u školu Zahtjevi za upis podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u Vrtiću ili na web stranici vrtića www.dv-potocic.eu. Uz zahtjev je potrebno priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena na upisnom obrascu. Program predškole kreće 1.10.2014. godine. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa. Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina. Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 6291 032 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati. Ravnateljica: Vesna Mađer