• foto3
  • foto8
  • foto5
  • foto4
  • foto2
  • foto7
  • foto1
  • foto6

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te Članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće    Dječjeg vrtića raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

1. Odgojitelj- pripravnik za stažiranje (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja i roditeljskog dopusta

2. Odgojitelj –pripravnik (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka radnice s roditeljskog dopusta

 

UVJETI: prema Članku 24 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvorni ili ovjerena preslika

 

- dokaz o državljanstvu

 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

- elektronički radno pravni status (ERPS)

 

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 

- životopis

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

 

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, web stranici Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina.

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pisarovina, 06.08.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić