• foto3
  • foto6
  • foto7
  • foto5
  • foto1
  • foto4
  • foto2
  • foto8

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Z-27003/16

O G L A S

Temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013. i 60/2013.) Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Jastrebarsko, po službenoj dužnosti, u zemljišno-knjižnom postupku osnivanja zemljišne knjige za k.o. Pisarovina II i to kao zemljišne knjige vođene u elektroničkom obliku objavljuje da je sa danom 22. svibnja 2018. godine otvorena novoosnovana zemljišna knjiga za k.o. Pisarovina II.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Pisarovina II u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, Jastrebarsko, Braće Kazić 6, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati, ili putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske – http://www.pravosudje.hr ili na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract, a uvid u katastarske planove za k.o. Pisarovina II mogu izvršiti u Državnoj geodetskoj upravi - Područnom uredu za katastar Zagreb – Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko, A. Mihanovića 14, Jastrebarsko svakog radnog dana od 12,00-14,00 ili putem Internet pretraživača na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=dkpViewerPublic.

Stara zemljišna knjiga za k.o. Pisarovina zaključuje se sa danom 22. svibnja 2018. godine i stavlja se izvan uporabe, jer su zemljišna knjiga za k.o. Pisarovina I i k.o. Pisarovina II stupile na njeno mjesto.

Od dana 22. svibnja 2018. godine, samo će upisi u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Pisarovina II, proizvoditi pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava.

 

Sa danom 22. svibnja 2018. godine kao danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za k.o. Pisarovina II, otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od 4 mjeseca tj. zaključno do 22. rujna 2018. godine.

 

Dok ne istekne ovaj oglasom određeni rok za prijave i prigovore do 22. rujna 2018. godine ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.

 

Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.

 

SUDAC:

 

                     Darko Župančić