• foto4
  • foto1
  • foto7
  • foto3
  • foto5
  • foto8
  • foto2
  • foto6

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Općina Pisarovina pokrenula je postupak nabave robe: „OPREMA ZA SPORTSKU DVORANU – LED industrijske svjetiljke“ te je dana 05. travnja 2016. g. Općinski načelnik donio Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 620-01/16-10/1, UR.BROJ: 238/21-04-16-1). Na temelju odredbe čl. 18., st.3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – dalje u tekstu: ZJN) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti koji zadovoljavaju uvjete iz priložene Dokumentacije za nadmetanje na dostavu svojih ponuda, u cilju odabira najpovoljnijeg ponuditelja!

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.docx