• foto3
  • foto7
  • foto6
  • foto1
  • foto5
  • foto2
  • foto4
  • foto8

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

rode na krovu2JU ZELENI PRSTEN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i

 drugim zaštićenim dijelovima prirode  na

 području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“

                                     

Klasa: 612-07/15-24/01       

Ur.broj: 238/1-128-15-10

Samobor, 6. svibnja 2015.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRADOVI I OPĆINE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

PREDMET:  Projekt ''Zaštita i očuvanje bijele rode'' u 2015. godini

            -obavijest, daje se

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačka županija osigurali su i u 2015. godini sredstva za provedbu projekta ''Zaštita i očuvanje bijele rode u 2015. godini'' na području Zagrebačke županije. Ovim projektom se,  sedmu godinu za redom, vlasnicima/korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda godišnje isplaćuje naknada za održavanje krovišta u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu.

                  Molimo se vlasnici/korisnici objekata koji na svom objektu imaju gnijezdo bijele rode, a do sada nisu sudjelovali u projektu, da do 25. srpnja 2015. kontaktiraju Javnu ustanovu Zeleni prsten radi prijave gnijezda. Za ostvarivanje naknade u projektu  potrebna je  dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- izjava(evidencijski list s izjavom korisnika) - ispuniti i potpisati (preuzeti na www.priroda-zagrebacka.hr ili direktno kod djelatnika Javne ustanove prilikom terenskog obilaska)

- preslika osobne iskaznice

- preslika vlasničkog lista ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo/korištenje objekta na kojem je gnijezdo bijele rode

- preslika broja tekućeg računa (IBAN).

                  Korisnici koji su do sada sudjelovali u projektu i primali naknadu, a nije bilo izmjene u podacima i dokumentaciji, potrebno je do 25. srpnja 2015. godine dostaviti popunjeni obrazac i izjavu o istinitosti podataka a koji će im biti dostavljeni poštom.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu.  Ova vrsta ptice gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu. Gnijezdo bijele rode može doseći težinu od 700 kg te uzrokovati štetu na krovovima kuća, štagljeva i sjenika. Svrha projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ je smanjiti troškove sanacije štete vlasnicima objekata, kao i reducirati slučajeve uklanjanja rodinih gnijezda s objekta.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“ provodi se kontinuirano od 2009. godine, s ciljem pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda roda na objektima, očuvanja kuća na kojima se nalaze gnijezda,  stvaranja točne baze podataka o broju gnijezda i populaciji rode, educiranja javnosti i stanovništva o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode o ovisnosti njezina opstanka o djelovanju čovjeka, podizanja svijest o potrebi aktivnog djelovanja u zaštiti i očuvanju rode te  monitoringa i inventarizacije gnijezdećih parova roda te očuvanja bioraznolikost ruralnog  područja.

                  Za ostale informacije kontaktirati Javnu ustanovu na tel. 6111-552 ili e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S poštovanjem,  

RAVNATELJICA:

Martina Glasnović, v.r.

 

dopis.pdf

rode na krovu3