• foto3
  • foto5
  • foto8
  • foto7
  • foto4
  • foto1
  • foto6
  • foto2

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

OPĆINA PISAROVINA

Pisarovina, Trg S. Radića 13

KLASA: 936-02/15-20/3

URBROJ: 238/21-04-15-1

Pisarovina, 28.04.2015.

JAVNI POZIV

        kojim OPĆINA PISAROVINA, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom ŽERAVICE - BREGANA, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja, na osnovu zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14. b

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta;

CESTA ŽERAVICE – BREGANA, k.č.br.: 2579, 2580, 2520, 2519, k.o. V. Jamnička

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!

   na području predmetne trase, u katastarskoj općini V. Jamnička.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA PISAROVINA dana 04.05.2015 u11,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod.  predstavnika  poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti od 04. 05. 2015 do 08.05.2015. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 08.05.2015. do 14.05.2015.  uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       

Načelnik općine:

Tomo Kovačić

JAVNI POZIV.pdf