• foto5
  • foto7
  • foto4
  • foto3
  • foto8
  • foto1
  • foto6
  • foto2

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

JAVNI POZIV

kojim OPĆINA PISAROVINA, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama LUČELNICA: MIKŠE – SALAJCI i LUČELNICA: SAČERIĆI – VUGRINIĆI, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste;

.    1.  FAZA: CESTA LUČELNICA: MIKŠE – SALAJCI cca dužina 2000 m

     2.  FAZA: CESTA LUČELNICA: SAČERIĆI – VUGRINIĆI cca dužina 2900 m

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANE CESTE DA OZNAČE SVOJE GRANICE POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!!

   na području katastarske općine Lučelnica

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA PISAROVINA dana 31.01.2015 u 10,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Martina Lončarić dipl. ing. geod.  predstavnika  poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Snimanje će se izvršiti u 2 faze, 1 faza 31.01. 2015, 2 faza veljača 2015. Snimanje izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o..

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 8,00 do 12,00, u vremenu od 09.02.2015. do 23.02.2015.  uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 (Martin Lončarić).   

JAVNI POZIV.pdf