• foto4
  • foto3
  • foto6
  • foto2
  • foto7
  • foto1
  • foto5
  • foto8

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

OPĆINA PISAROVINA

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

KLASA: 604-02/14-20/2

URBROJ: 238/21-04-14-1

Pisarovina, 30. listopada 2014.

          Na  temelju članka 17. Odluke o stipendiji Općine Pisarovina (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 23/09 i “Službene novine Općine Pisarovina” br. 7/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pisarovina  na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. listopada 2014. godine, donosi:

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI

 

I.

        U skladu sa kriterijima propisanim u Natječaju za dodjelu stipendija u školskoj 2014/2015. godini od dana 09. listopada 2014. i Odluke načelnika  o visini i broju stipendija za učenike i studente u školskoj 2014/2015. (KLASA: 604-01/14-10/1; URBROJ: 238/21-04-14-1) od dana 22. rujna 2014. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pisarovina donosi Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za dodjelu stipendije u školskoj 2014/2015. godini.

                                                                  

II.

        

       I.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

- korisnici kojima se isplata stipendije produljuje budući da ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2014/2015. godini:

       1). MATIJA KONJEČIĆ, Donja Kupčina 256, učenik 4. razreda Upravne i birotehničke škole, Zagreb

       2). KATARINA JANDREJ, Dvoranci 64, učenica 3. razreda Upravne i birotehničke škole, Zagreb

       3). IVAN KONJEČIĆ, Donja Kupčina 361, učenik 3. razreda Zdravstvenog učilišta, Zagreb

       4). MARTINA ZVONAR, Donja Kupčina 303, učenica 4. razreda Prve ekonomske škole, Zagreb

       5). IVANA CVETNIĆ, Lijevo Sredičko, Cvetnička ul. 3, učenica 3. razreda zdravstvenog učilišta, Zagreb

       6). IVAN SALAJEC, Lučelnica 116, učenik 3. razreda Geodetske tehničke škole, Zagreb

       7). DARKO BRITVEC, Donja Kupčina 113, učenik 3. razreda V. Gimnazije, Zagreb

       8). MARTINA MIKŠA, Lučelnica 69a, učenica 4. razreda Ugostiteljsko-turističkog učilišta,Zagreb     

-  Učenici srednjih škola koji su se prvi put prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2014/2015. godini:

       1). KRISTIJAN ŽUNEC-VELIKI, Bratina 74, učenik 4. razreda Prve ekonomske škole,Zagreb     

   

       II. STUDENTI:

 

- korisnici kojima se isplata stipendije produljuje budući da ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2014/2015 godini:

      1). KRISTINA FABIJANEC, Lučelnica 35, student 6. godine Medicinskog fakulteta Zagreb

      2). JOSIP SUMRAK, Lučelnica 34, student 5. godine Fakulteta političkih znanosti, Zagreb

      3). EVA MARUŠIĆ, Donja Kupčina 98, student 5. godine Fakulteta političkih znanosti, Zagreb   

      4).  MATIJA TURK, Bratina 121, student 3. godine Fakulteta prometnih znanosti, Zagreb

      5). NIKOLINA BOŽURIĆ, Lučelnica 90, student 3. godine Ekonomskog fakulteta, Zagreb

      6). VALENTINA ARBANAS, Bregana Pisarovinska 47D, apsolvent

  Zdravstvenog veleučilišta, Zagreb

      7).  ALEN ŽUNEC, Bratina 209, apsolvent Visoke poslovne škole, Zagreb

      8).  MATEJA TURK, Bratina 121, student 4. godine Učiteljskog fakulteta, Zagreb

      9). FRANJO KUŠEVIĆ, Lučelnica 87, student 4. godine Veleučilišta Velika Gorica, studij informacijskih sustava

     10). MIHAELA MALEK, Donja Kupčina 397, student 1. godine Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

     11). MARTINA SALAJEC, Lučelnica 116, student 1. godine Ekonomskog fakulteta, Zagreb

     12). TOMISLAV BOŽURIĆ, Jamnica Pisarovinska 14, student 1. godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb

                                 

-  Studenti koji su se prvi put prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2014/2015 godini:

       1). SANJA MARUŠIĆ, Donja Kupčina 121, student 1. godine Veleučilišta u Karlovcu, stručni studij ugostiteljstva

       2). IVAN GOLUBIĆ, Bregana Pisarovinska 37, student 1. godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, stručni studij mehatronike

       3). SANJA STEPUŠIN, Donja Kupčina 333, student 3. godine Filozofskog fakulteta, Zagreb

       4). IVAN ARBANAS, Bregana Pisarovinska 47D, student 2. godine Ekonomskog fakulteta, Zagreb

III.

      Kandidati prijavljeni na Natječaj za dodjelu stipendije mogu u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste iz prethodnog članka podnijeti pismeni prigovor na listu.

      Prigovor se preko Jedinstvenog upravnog odjela upućuje Načelniku Općine Pisarovina.

      Načelnik Općine Pisarovina dužan je u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor na  listu donijeti Odluku o prigovoru.

                                                             IV.    

    Ovaj  Prijedlog liste objavit će se na  oglasnoj ploči Općine Pisarovina i na službenoj internet stranici Općine Pisarovina.

                                                                        OPĆINA PISAROVINA

                                                                  POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

                                                                              P r e d s j e d n i c a

 

                                                                           Božica Žunec-Holbe, v.r.