• foto1
  • foto3
  • foto4
  • foto5
  • foto6
  • foto2
  • foto8
  • foto7

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Obavještavamo sve zainteresirane, da na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne

(regionalne) samouprave (NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07, 73/08 i 25/12), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), Zakona o udrugama (NN broj 88/01, 11/02) i Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) Općina Pisarovina objavljuje:

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i socijalne skrbi Općine Pisarovina iz Proračuna za 2015. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u područjima kulture, športa i socijalne skrbi za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz proračuna Općine Pisarovina jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u narečenim područjima od interesa za Općinu Pisarovina.

Članak 2.

Prijedloge programa mogu slati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju narečene djelatnosti.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Pisarovina.

Članak 3.

Pri selekciji prijava prednost će imati:

-Programi koji se odvijaju na području Općine Pisarovina,

-Programi čiji su direktni korisnici mještani Općine Pisarovina,

-Programi i projekti koji u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana– volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu općine i lokalne zajednice,

-Programi i projekti koji imaju veći broj direktnih korisnika,

-Programi/projekti novih inicijativa u zajednici,

-Programi i projekti ostvareni u suradnji s drugim udrugama i institucijama,

-Programi koji se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Općine Pisarovina) – npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija… i sl.

-Programi koji podržavaju međunarodnu suradnju i razmjenu.

Članak 4.

Potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr.

Rok za prijavu programa je 07.studeni 2014.

Prijave sa nepotpunim podacima, prijave koje nisu na propisanim obrascima te prijave koje budu dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati niti uvrstiti u prijedlog Proračuna za 2015. godinu.

KLASA: 400-02/14-20/1

URBROJ:238/21-04-14-1

Pisarovina, 29.listopada 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK

TOMO KOVAČIĆ, v.r.

PRIJAVNICA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA 2015.doc