• foto4
  • foto3
  • foto8
  • foto5
  • foto1
  • foto7
  • foto2
  • foto6

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Općina Pisarovina sufinancirati će nabavu udžbenika za učenike osnovne škole koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi s prebivalištem na području Općine Pisarovina. U Proračunu Općine Pisarovina za 2014.godinu osigurana su potrebna sredstva za navedenu namjenu,  odnosno oko 50% ukupno procijenjenih potrebnih sredstava. Zahtjev za ostvarivanje prava dostavlja se na Obrascu koji se nalazi u prilogu Odluke na adresu: Općina Pisarovina, Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina  Općine ili neposredno na urudžbeni zapisnik. Uz zahtjev treba priložiti i svu traženu dokumentaciju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 01. listopad 2014. godine.


Isplata će se izvršiti nakon obrade podnijetih zahtjeva u visini 50% iznosa po priloženim računima za kupljene knjige.

U prilogu se nalazi Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika te Obrazac zahtjeva.

ODLUKA.pdf

OBRAZAC ZAHTJEVA.doc