• foto8
  • foto7
  • foto3
  • foto4
  • foto1
  • foto2
  • foto5
  • foto6

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Zaključku Župana od 18.02.2014. godine o proglašenju elementarne nepogode nastale zbog iznimno velike količine kiše koja je rezultirala poplavama, pozivaju se mještani Općine Pisarovina čija je imovina neposredno oštećena poplavama, na podnošenje PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

Obrazac Prijave štete od elementarne nepogode možete preuzeti u prostorijama Općine Pisarovina, Jedinstveni upravni odjel, gđa. Božica Žunec Holbe.


Uz prijavu štete potrebno je priložiti posjedovni list ili zemljišno knjižni izvadak za

nekretninu za koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.


Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog

obrasca i dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja i to ODMAH, a najkasnije do 28. veljače 2014. godine.