Općina Pisarovina
Trg Stjepana Radića 10
10451 Pisarovina

Tel/ Fax: 01/6291-197, 01/6291-616,
e-mail: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr

Tajnica:
Božica Žunec, tajnistvo@pisarovina.hr

Pročelnica:
Ivana Vuksan, ivana.vuksan@pisarovina.hr

Financije i računovodstvo:
Josipa Fabijanić, financije@pisarovina.hr
Katica Brcković, racunovodstvo@pisarovina.hr

Komunalni redar:
Ivan Krčelić, komunalni-redar@pisarovina.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ivana Vuksan, sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pisarovina.hr

Osoba zadužena za nepravilnosti: Josipa Fabijanić
Telefon: 01/6291-197
Fax: 01/6271-800
E-mail: financije@pisarovina.hr

Kontaktirajte nas