2018

OBRAZAC sudjelovanje javnosti ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OBRAZAC za sudjelovanje javnosti ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

izvješće o provedenom savjetovanju - odluka o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju - vrijednost boda komunalne naknade

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

izvješće o provedenom savjetovanju - odluka o komunalnom doprinosu

 


Javna rasprava-nacrt prijedloga proračuna za 2019

NACRT prijedloga proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu 

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju


OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju 10.10.2018.

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju 10.10.2018.

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 29.08.2018.

Prijelog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (2) 29.08.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju - odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimacaizvješće o provedenom savjetovanju - odluka o komunalnom doprinosu Izvješće o provedenom savjetovanju - vrijednost boda komunalne naknade

Plan savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina za 2018.godinu.pdf, 29.1.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju - nacrt Odluke o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš.docx, 30.1.2018.

Izvješće o provedenom savjetovnaju - nacrt Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.docx, 30.1.2018.


NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA 11.1.2018.

 

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada


NACRT ODLUKE O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA 11.1.2018.

Obrazac

Odluka o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada


KOMUNALNI OTPAD 15.1.2018.

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju- OPĆINA PISAROVINA odluka o mjerama za sprečavanje

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju- OPĆINA PISAROVINA

Odluka o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada


-Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - sprečavanje odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada.doc

-NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina.doc, 15.1.2018.