• foto3
  • foto8
  • foto4
  • foto6
  • foto5
  • foto2
  • foto7
  • foto1

Pročišćeni PPUO Pisarovina- link

Link na prijedlog PPUO Pisarovina

Obavijest o izradi VII. Izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina.pdf, 14.6.2018.

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina.pdf, 2.5.2018.

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUO Pisarovina i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna PPOU Pisarovina.pdf, 18.4.2017.

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NACRTA PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA NA OKOLIŠ – v1.pdf, 15.3.2017.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina za javnu raspravu.pdf, 15.3.2017.

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Obavijest o provođenju javne rasprave Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina s prijedlogom VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Dostavni popis VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Odluka o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina i prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina na javnu raspravu.pdf, 15.3.2017.

Nacrt prijedloga PPUO Pisarovina

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš.pdf, 6.2.2017.

Dopuna i izmjena informacije o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 23.1.2017.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene.pdf, 1.12.2016.

INFORMACIJA o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene.pdf, 1.12.2016.

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 1.9.2016.

Obavijest o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina .pdf, 1.9.2016.

ODLUKA o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pisarovina.pdf, 12.12.2015.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA.pdf, 28.8.2015.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015.pdf, 20.7.2015.

GRAFIČKI DIO V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. : Karte pogledajte na sljedećem linku https://www.dropbox.com/sh/y7n5v0bib82z4df/AADLtxkbh4jgnxakQm-QasPBa?dl=0

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - KNIGA II.-SAŽETAK PLANA ZA JAVNOST.pdf, 22.7.2015.

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga I.pdf

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga II.pdf

Prostorni plan uređenja općine Pisarovina, IV. ciljane izmjene i dopune, 11.12.2013.

ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, 2009.

NAPOMENA; KARTE SU SMANJENOG FORMATA I ČITLJIVOSTI ZBOG OGRANIČENJA WEB PRIKAZA

karta 1

- GRAĐEVINSKA PODRUČJA, karte 1 do 35

G-1GP-2GP-3GP-4KP-5GP-6GP-7GP-8GP-9GP-10

GP-11GP-12GP-13GP-14GP-15GP-16GP-17GP-18GP-19GP-20

GP-21GP-22, GP-23GP-24GP-25GP-26GP-27GP-28GP-29GP-30,

GP-31GP-32GP-33GP-34GP-35