• foto6
  • foto2
  • foto8
  • foto4
  • foto3
  • foto7
  • foto5
  • foto1

IMG 9374

Povodom Dana planete Zemlje dječji vrtić "Pototčić" organizirao je akciju uređenja vrtića "Vrtić u cvijeću za našu sreću", a koja je dio Zelene čiste 2018. (www.zelena-cistka.org)....Pozvani su roditelji i ostali članovi obitelji koji su se odazvali i pomogli u uređenju okoliša vrtića s tetema i djecom, kao i donacijama  raznih sadnica (cvijeća i povrća). Okoliš vrtića je ljepši i bogatiji za nove biljke o kojima dalje treba brinuti i uređivati.
Akciju je podržala Općina Pisarovina te je u sadnji sudjelovala zamjenica načelnika Štefica Radinić.

 

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/19

Zahtjevi za upis primat će se od 16.04.2018. do zaključno 04.05.2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

-        10-satni redovni program

-        program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)

-        program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, na web stranici vrtića www.dv-potocic.eu ili web stranici Općine www.pisarovina.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 11.05.2018.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pisarovina, 13.04.2018.                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                                  Mladen Jakolić

Obrasci i objava:

Objava upisa 2018.-2019.docx

Zahtjev za upis u Dječji vrtić.doc

Zahtjev za upis u program predškole.docx

Zahtjev za upis u igraonicu.doc

 

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/18

Zahtjevi za upis primat će se od 18.04. 2017. do zaključno 05.05.2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

-        10-satni redovni program

-        program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)

-        program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.eu

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 11.05.2017.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pisarovina, 13.04.2017.                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                                   Mladen Jakolić

Kriteriji upisa.doc

Zahtjev za upis u dječji vrtić.doc

Zahtjev za upis u program predškole.docx

Zahtjev za upis u igraonicu.doc