• foto4
  • foto8
  • foto3
  • foto7
  • foto2
  • foto5
  • foto6
  • foto1

Z-27003/16

O G L A S

Temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013. i 60/2013.) Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Jastrebarsko, po službenoj dužnosti, u zemljišno-knjižnom postupku osnivanja zemljišne knjige za k.o. Pisarovina II i to kao zemljišne knjige vođene u elektroničkom obliku objavljuje da je sa danom 22. svibnja 2018. godine otvorena novoosnovana zemljišna knjiga za k.o. Pisarovina II.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Pisarovina II u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, Jastrebarsko, Braće Kazić 6, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati, ili putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske – http://www.pravosudje.hr ili na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract, a uvid u katastarske planove za k.o. Pisarovina II mogu izvršiti u Državnoj geodetskoj upravi - Područnom uredu za katastar Zagreb – Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko, A. Mihanovića 14, Jastrebarsko svakog radnog dana od 12,00-14,00 ili putem Internet pretraživača na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=dkpViewerPublic.

Stara zemljišna knjiga za k.o. Pisarovina zaključuje se sa danom 22. svibnja 2018. godine i stavlja se izvan uporabe, jer su zemljišna knjiga za k.o. Pisarovina I i k.o. Pisarovina II stupile na njeno mjesto.

Od dana 22. svibnja 2018. godine, samo će upisi u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Pisarovina II, proizvoditi pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava.

 

Sa danom 22. svibnja 2018. godine kao danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za k.o. Pisarovina II, otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od 4 mjeseca tj. zaključno do 22. rujna 2018. godine.

 

Dok ne istekne ovaj oglasom određeni rok za prijave i prigovore do 22. rujna 2018. godine ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.

 

Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.

 

SUDAC:

 

                     Darko Župančić

DSC 1070

Ovogodišnji Sajam mogućnosti u organizaciji Policijske uprave zagrebačke - Policijske postaje Jastrebarsko održan je u Pisarovini OŠ "Vladimir Nazor",  18.5.2018. Sajam mogućnosti održava se naizmjenice u jedinicama lokalne samouprave, koje su nekad činile općinu Jastrebarsko. Ove godine u organizaciji su sudjelovale Općina Pisarovina i OŠ "Vladimir Nazor" Pisarovina kao domaćini osnovnih škola 300-tinjak učenika četvrtih razreda s postajnog područja Policijske postaje Jastrebarsko u sklopu Nacionalnog preventivnog programa „Zajedno više možemo“..

Udruge i sportski klubovi: RK i NK Jamnica, Judo klub Pisarovina, ŠRU "Som" s Malom školom ribolova, HPD Jastrebarsko,  HAK Jastrebarsko i Motocross klub Jastrebarsko, Streljački klub "Jastreb"; Policijska postaja Jastrebarsko, Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina, Zavičajni muzej Donja Kupčina, Centar za kulturu Jastrebarsko, Gradsko društvo Crveni križa Jastrebarsko, Glazbena škola iz Jastrebarskog, Klinčaselske mažoretkinje, kulturno umjetničko društvo "Bratinečko srce", Ekopark Krašograd predstavili su se učenicima četvrtih razreda osnovnih škola.

Uz mnoštvo zanimljivog sadržaja, djeca su imala priliku natjecati se u atletici, a prvo troje najbržih u muškoj i ženskoj konkurenciji osvojili su vrijedne nagrade. Prvonagrađeni još su osvojili besplatno učlanjenje u klub koji odaberu na godinu dana. Čestitamo našem učeniku Ivanu Vugriniću koji je osvojio prvo mjesto u atletskom natjecanju i tako lijepo predstavio našu školu.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Pisarovina izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pisarovina. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 15. svibnja do 30. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u sjedištu Općine Pisarovina, Trg Stjepana Radića 10, ulazni hodnik Općine.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida do dana 30. svibnja 2018. godine. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Pisarovina u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pisarovina moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Pisarovina, Trg Stjepana Radića 10, zaključno sa 30. svibnjem 2018. godine.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.pdf

PRILOG 1 - TABLICA.pdf

Privremeni zakup - tablica 2.pdf

Ribnjaci- tablica 3.pdf

Prodaja-tablica 4.pdf

Povrat - tablica 5.pdf

Zakup-tablica 6.pdf