• foto1
  • foto6
  • foto3
  • foto4
  • foto2
  • foto7
  • foto8
  • foto5

IMG 20170928 093741Veterinarske usluge na području Pisarovine od prije 3 mjeseca pruža nova Veterinarska ambulanta- Ambulanta Zdenčina d.o.o., za koju radi Zdravko Gumbarević, dr. vet. med., dugogodišnji pisarovački veterinar. Stočari Općine Pisarovina su sada dobili mogućnost izbora veterinara za većinu veterinarskih usluga. Tek sada postoji zdrava konkurencija, kako cijenom tako i kvalitetom. Vrše se usluge umjetno osjemenjivanje krava i krmača, lječenja i cijepljenja velikih i malih životinja. U Veterinarskoj Ambulanti Zdenčina d.o.o. vrše sterilizacije i kastracije kuja i mačaka kao i pranje i šišanje ljubimaca.
         Preglede, lječenja i sve zahvate na velikim životinjama najčešće rade Zdravko Gumbarević dr.vet.med. i Siniša Lukačić dr.vet.med. Preglede, lječenja, operacije, cijepljenja, šišanje i kupe pasa i mačaka najčešće radi Nina Grozdek Kojkić dr.vet.med. uz pomoć veterinarske tehničarke Marije Vrabec.
         Ostvarivanje prava na općinsku subvenciju za umjetno osjemenjivanje krava moguće je kao i do sada uz predočenje potvrde od Općine i potpisanog zahtjeva i izjave.
         Sjedište Ambulante je u Donjoj Zdenčini, ulica Matije Gupca 42. U sklopu je mala Veterinarska ljekarna i skladište stočne hrane. Nalazi se na cesti  prema Klinča Selu, iza nadvožnjaka  autoputa Zagreb- Karlovac, nekoliko kuća s lijeve strane.
         Ambulanta i ljekarna rade 8- 15 sati od ponedjeljka do petka, 8- 12 sati subotom, a za hitne slučajeve 0- 24 sata svaki dan.

         Brojevi telefona      Z.Gumbarević dr med vet-  091 62 91 401

                                   Siniša Lukačić dr vet med-  091 56 95 187

                                                     Ambulanta fiksni  -  62 89 274